Rajasthan Tour

Duration: 09 Days & 08 Nights
Destination Covered: Delhi, Agra, Jaipur, Udaipur , Pushkar

 

Heritage of India

Duration :12 Nights / 13 Days
Destinations: Delhi – jaipur – Fatehpur Sikri – Agra – Gwalior – Orchha – Khajuraho – Varansai – Sarnath

 

Forts and Palaces

Duration :20 Nights / 21 Days
Destinations: Delhi – Agra – Jaipur – Pushkar – Ranthambore – Chittaurgarh – Bijaipur – Udaipur – Delhi

 

Golden Triangle Tour

Duration : 5 Nights / 6 Days
Destinations: Delhi – Agra – jaipur – Fatehpur Sikri – Delhi

 

Golden Triangle with Tiger Tour

Duration : 5 Nights / 6 Days
Destinations: Delhi – Agra – jaipur – Fatehpur Sikri – Delhi

 

Kerela Backwaters Tour

Duration : 8 Nights / 9 Days
Destinations:  Kochi – Munnar – Periyar – Aleppey – Kettuvallam – Kochi

 

Nepal Tour

Duration : 9 Nights / 10 Days
Destinations:  Kathmandu City-Swayambhunath-Patan Durbar Square